16.3-1.9=14.416.3+14.4=30.7 մ2

11,3+3,5=14.811.3+14.8=26.144.8-26.1=18.7 մ2

2.5-2.1=0.42.5+0.4=2.9

48.4-25.8=22.648.4+22.6=71կմ

12,6-2,8=9.812.6+1.4=1412.6+9.8+14=36.4կմ7,5+4,2=11.7 կմ/ժ արագություն գետի հոսանքի ուղղությամբ7,5-4,2=3.3 կմ/ժ արագություն գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ

Բջջի քիմիական բաղադրությունը

Հարցեր՝

1. Ի՞նչ է բջիջը:

Կենդանի օրգանիզմները կազմված են բջիջներից, որոնցից կազմավորվում են օրգանիզմի առանձին օրգաններ և ամբողջական օրգանիզմը:

2. Պատմիր բջջի բաղադրության մասին:

Կենդանի բջջի բաղադրության մեջ 80 %-ը կազմում է ջուրը: Կենդանի բջիջները պարունակում են նաև քիչ քանակությամբ հանքային աղեր, ինչպես նաև օրգանական նյութեր՝ սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր:

Մայրենի

Կար-չկար մի իմաստուն` մեծ խելքով, աշխարհի  չար ու բարուց հասկացող: Կյանքն անցկացնելով մարդկանց  մեջ` իմաստունն  ուսումնասիրում էր նրանց, ցավով  համոզվելով, որ, ավա~ղ, բանական  էակը  հաճախ  զուրկ է  մեծահոգությունից, եսամոլ է, անձնապաշտ  և  վշտանում էր դրա  համար:

Մի անգամ իմաստունը լսեց, որ  իբր մի հարուստ  մարդ  կա`  շռայլ  ու կարեկից:<<Ուզում եմ  ինքս  համոզվել>>,- մտածեց նա` որոշելով  այցելել  հարուստին:Հագնելով  ցնցոտիներ` նա  մեծատունի մոտ  գնաց:  Վերջինիս, տեսնելով  ցնցոտիների մեջ մերկությունը մի կերպ  ծածկած մարդուն, խոժոռադեմ  նայեց  և  հեռացավ` դուռը  շրխկացնելով  անկոչ  հյուրի  երեսին:………….Նա  սաստիկ  ձանձրանում էր. գյուղն  իր տեղը  չէր  ու ինքն էլ  այլ  պլաններ էր  ուղեղում  փայփայել: Ամուսինը չէր  հետաքրքրվում  թատրոնով  կամ  ձիարշավով,  գրականությամբ  կամ  սուսերամարտով մինչդեռ  ինքնաբավ  ժպտում էր`  նայելով  իր  կնոջը:  Ինչը  ստիպեց  ընդառաջ  գնալու  ամուսնու  անհեթեթ  առաջարկին` Էմման չէր կարողանում  բացատրել:  

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ դասագրքից

համարներ՝  753, 755, 756, 757, 758, 759 էջ՝ 147

1,20 և 3,510,60 և 3,026,23 և 7,500,230 և 0.1237,12500 և 0,480078,20010 և 9,00007

6,35 > 5,197,48 < 7,512,52 < 2,5317,49 < 17,5

7,5 = 7,500,25 = 0,25008,5 =/ 9,17,48 =/ 7,4810,48 =/ 0,43,1 =/ 2,99

757․ա) <բ) <գ) <դ) >ե) >զ) >758․ա) <բ) >գ) >դ) <ե) <զ) >759․ա) >բ) <գ) >դ) >

Տոն, որը միշտ ինձ հետ է

Ես հականում մե այս «Տոն, որը միշտ ինձ հետ է» արտահայտությունը, որպես այն իրը,զբաղմունքը կամ զգացմունքը և այլեն, որը քես տոնի նման զգացմունքներ է րաջացնում։Որոշ մարդկանց համար դա կարուղե լինել օրինակ նկարչությունը, ուրախություն, երգել, մոտիկ մարդ և այլն։ Իմ ընկերուհս համար նկարչությունը աոազացնում է տոն զգացմունք։ինձ մոտ այդ զգացմունք արաջանում է երբ ես զբաղվում եմ ոլեյբօլով կամ երգում եմ կամ էլ երբ ես նկարում եմ

Ամփոփում

1.Բերե՛ք բնական և արհեստական աղբյուրների մի քանի օրինակ:

բնական-Արև,աստղ,լոիսսին

արհեստական-լամփ,մոմ,
2. Ի՞նչ գույնի ճառագայթներից է բաղկացած սպիտակ լույսը:

կարմիր,կապույտ,կանաջ,դեղին,նրինջագույն,մանուշակագույն
3. Տատանումների ի՞նչ հաճախականության սահմաններում է մարդն ընկալում ձայնը:

16-20000հց
4. Նկարագրե՛ք մարդու կողմից ձայնի ընկալման ընթացքը:

16-20000հց
5. Ինչքա՞ն է նորմալ աչքի լավագույն տեսողության հեռավորությունը:

25-30 սանտիմետր է